Størrelsen på anleggene varierer mye og erfaringen er at det på større anlegg oftere er mer ryddige forhold. På de stedene er det flere ansatte noe som setter press på arbeidsgiver om å ha gode kontrakter og arbeidsforhold. Mindre steder har ofte deltidsansatte og færre personer på mye arbeid og man er ofte alene, noe som gjør sitt til at grensene strekkes.

I Norge er det slik at arbeidsmiljøloven regulerer og setter krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Den loven gjelder for alle arbeidstakere og store deler av loven gjelder også for lærlinger. Loven gjelder også for ansatte som blir med på stevner/løp og reiser rundt om utenfor den faste arbeidsplassen.

Muntlige avtaler er likebindende som skriftelige

Arbeidsgiveren er pliktig til å lage en kontrakt sammen med den som ansettes. Dersom dette ikke er gjort skriftelig, men kun avtalt muntlig er den muntlige avtalen like bindene, men man kan ofte komme i uenighet om hva som ble avtalt. Dersom det skjer gjelder bestemmelsen i loven over det muntlige.

For eksempel. så kan ikke en ansatt bli sagt opp på dagen uten at lovens regler er fulgt. Likeledes så kan ikke bare en ansatt gå på dagen selv om man ikke har noe skriftlig avtale.

vaskespiltmedgroomheijligerLoven gjelder også over en kontrakt dersom man har avtalt en dårligere avtale enn loven. Man kan derimot fritt lage kontrakter som gir bedre forhold enn lovens minimumskrav.

Arbeidsmiljøloven er ikke laget kun for arbeidstakeren, men for arbeidsgiveren er det også en stor fordel å ha en ordentlig kontrakt. En arbeidsgiver kan stille krav til den ansatte på en helt annen måte enn om man har en løs avtale. Det er i tillegg et godt signal og god reklame for stedet at arbeidstakerne har gode forhold.

Som arbeidstaker vil ordnede forhold sørge for at du få pauser når du skal, lønnen du har krav på og andre rettigheter som alle i arbeid har krav på i dagens samfunn. Du har som arbeidstaker ett stort rettsvern som sikrer deg et sikkert arbeidsmiljø og hjelp om ulykkene skulle være ute.

Noen ganger blir det dessverre konflikter på arbeidsplassen og da må andre innstanser inn på banen. Arbeidstilsynet er en statlig etat som skal veilede og foreta tilsyn over arbeidsplasser. Dersom man har spørsmål eller trenger hjelp er det en etat å ta kontakt med.