Arbeidet med en godkjenningsordning for hestevirksomheter startet i 2010. Det var et stort arbeid med mange diskusjoner og løsninger på hvordan dette kunne bli til en god ordning. Man endte på at det å få godkjenningsordningen inn i KSL på lik linje med Inn på tunet, var den beste løsning.

Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 1Sommeren 2015 ble de første hestevirksomhetene godkjent.

Fordelen med å være en godkjent hestebedrift er mange. Kunder vil ha en garanti for at på din bedrift følger alle lover, forskrifter og retningslinjer. I tillegg er hestevelferd, miljø for ansatte, kunder og andre besøkende godt gjennomtenkt og sikret, bla ved godt HMS arbeid.

En godkjenning vil gjøre deg trygg på at du har en bedrift som har alt på det rene.

Hvordan fungerer KSL ordningen

KSL systemet er delt opp i 13 standarder, der man bruker de som er aktuelle for din bedrift. Standard 1 er generell for alle. Standard 2 er HMS og gjelder på samme måte alle bedrifter. 3-13 er derimot avhengig av hva du har av næring på gården. For eksempel er standard 3 produksjon av grovfôr, 11 er Inn på tunet og 12 er Hest i næring.

I en standard er det mange spørsmål med veiledning. Man får tre svaralternativer. Ja dersom alt er ok. Nei om du har et lite avvik eller ikke aktuelt dersom dette spørsmålet ikke gjelder din bedrift.

I dag er nesten 40.000 bedrifter med i systemet og gjennomfører årlig egenrevisjon.

Uten navnSmå og store oppdateringer

KSL systemet dekker over 1800 sider med lover og forskrifter. Når det kommer endringer blir KSL standardene oppdatert. Dette ble nylig gjort i forbindelse med den nye dyrehelseforskriften.

KSL standarden ble etablert i 2001 så det jobbes med å lage en oppdatert versjon. Denne versjonen skal ikke endre på innholdet, men gjøre språket og egenrevisjonen enklere og sikrere. Det skal i tillegg bli mulighet for å samle dokumentasjon, bedre informasjon og generelt mer tilpassede tjenester.

Hvordan bli godkjent hestevirksomhet

For å bli en godkjent hestevirksomhet trenger man et HMS-kurs via Norsk Hestesenter. Videre må man årlig gjennomføre egenrevisjon ut fra standard nr 1, 2 og 12. Noen av spørsmålene krever i tillegg til ja, nei og ikke aktuelt, at man lager planer. Det må for eksempel lages en beredskapsplan, risikoanalyse, el kontroll, mm. Dette arbeidet kan man få bistand til. Når det først er laget er det enkelt å holde oppdatert.

Hvert fjerde år kommer det kontroll av egenrevisjonene.

 

For mer informasjon om KSL klikk her

For mer informasjon om bransjestandard hest klikk her