Norsk Hestesenter på Starum låses alle stallene vær kveld, selv med stallen full av hester. På naboveggen henger det et skap som har glassvegg som kan knuses. I skapet henger nøkkler til alle stallene. Inni huset der er det et brannskap som inneholder, alt som trengs dersom det skulle brenne i en stall.

Dersom det brenner vil det automatisk gå telefon til den som har vakt. Dersom den ikke svarer går alarmen videre til neste mann på listen og til sist til Brannvesenet.

 Starum har vurderer ulempen ved å ha stallen uløst som større enn fordelen. Uvedkommende kan gå inn i stallen. Det er også en viss brannfare ved at unger og fulle folk går inn i stallen, leke med fyrstikker, røyke osv. I tillegg til hærverk og kanskje mishandling av hest. Nøkkelskapet har de laget selv, men det er helt sikkert lett å få tak i sier Stallmester Øystein Bakken.

 

Produktsjef Torfinn Jæger i forsikringsselskapet Gjensidige kommer med følgende til Stallmestern i forhold til låsing av staller.

 Når hester er forsikret som en besetning gjelder følgende sikkerhetsforskrift (Gjelder mao ikke for en enkelt hest sin forsikring):


§8. Sikring mot tyveri, innbrudd og hærverk.

Sikrede skal sørge for at bygningen / rommet / boden / brakken / containeren til enhver tid er forsvarlig sikret mot tyveri (dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst for å hindre uvedkommende i å komme inn), der dette ikke strider mot bestemmelser
vedrørende rømningsmuligheter for husdyr.

I praksis betyr dette at dør inn til husdyrrom skal være åpen men at rideutstyr og verdigjenstander bør oppbevares i låst rom.

 Uavhengig av sikkerhetsforskrifter kan selskapet redusere erstatningen fra 0-100%, hvis en sikkerhetsforskrift blir brutt eller skaden er voldt ved grov uaktsomhet. Det skal imidlertid mye til før vi når dette nivået. Grov uaktsomhet ligger tett opptil forsettelig handling.

 

 

 Dører var åpne til salrom, staller, ridehaller, kjøkkenrom, forrom, osv. Noen steder var det ikke hester, mens andre steder sto det en stakkar eller to alene.