Dommere, stewarder og banebyggere var samlet til det årlige konferansen der tema i år var oppførsel og atferd på stevneplassen, i tillegg til de vanlige postene som evaluering og veien videre.

Det er en stor økning i antall arrangerte sprangstevner og behovene for dyktig teknisk personell øker. Kravene fra ryttere, foreldre og trenere øker i samme tempo. Det blir derfor ofte uheldige episoder i forbindelse med oppførsel og atferd. I Sverige er dette blitt et stort problem og man ønsket derfor å finne ut hva man kan gjøre for å møte dette problemet. Deltagerne på konferansen jobbet i grupper før et panel bestående av Nina Braaten, Ulf Storemark, Eirik Berentsen og Jan Auen Hafskjold fikk en del spørsmål. Kort oppsummert vil bedre planlagt arrangementer, enda flinkere personell og en generell oppfordring om bedre holdning til alle som er på stevnene være punkter som kan gjøre stevnene enda bedre.

Oppsummeringen av stevnerapporter for 2009 viser at det innenfor den arrangørmessige biten er behov for forbedring innen sikkerhet på stevneplassen, at det er nok banemannskap, bedre speekertjenester og at stevneplass er klar ved åpning. Når det gjelder sikkerhet er det spesielt inngjæring og skille mellom hester og publikum som bør bedres.

Anleggsmessig er det dårlig bunner som er hovedutfordringen. Videre er det mange steder dårlig med hinder og annet teknisk materiell. De sanitære forholdene kan også bli bedre mange steder. Banebyggerne er for øvrig opptatt av ridebanens korrekte mål. Mange anlegg oppgir for eksempel at hallen er 22*60, mens den i virkeligheten ikke er 20*62. Dette er viktig for en banebygger for at banen skal bli mest mulig korrekt for rytterne.

På konferansen ble det gått igjennom en del forslag til endringer i reglementet som vil bli tatt opp til godkjenning på tinget.