Altieng har solgt høy og gjerder fra Poda samt drevet varierte oppdrag innenfor landbruket i mange år. Nå har firmaet tatt inn produkter fra det Italienske firmaet Celli. Firmaet leverer mange type maskiner som beitepussere, jordfresere, rotorharvere, spademaskiner m.m. Celli er et firma som har 30% av markede i italia.

Altieng har i første omgang konsentrert seg om fire grupper med maskiner som kan være til god nytte for hestegårder.

Bruk av beitepusser er en fordel der man har uønskede planter. Få man fjernet toppen før plantene rekker å frø seg så vil man redusere mengden uønskede planter. Det finnes beitepussere som slår vekk toppen av planetene, men man kan også bruke maskiner med kjetting som roterer.

I kantene av beiter og paddocker gror det ofte igjen med busker og kratt. Dette kan enkelt kuttes med en kantkutter. De mest solide maskinene kan kutte små trær. Maskinen beveger seg 90 grader opp og 60 grader ned fra traktoren slik at grøftene kan pusses rene.

AltiengLett å fjerne stein fra jordet

Dersom man skal harve og etterså har Celli maskiner for dette i mange utgaver.  For mange er problemet med steiner som ”kommer opp” en utfordring der hestene går. Har man mye av det kan bruken av en ”stein plukker” være tingen. Bruker man harv rett på et steinete jorde kan det skade maskinen mer enn ønskelig.

Firmaet Celli har redskap også for bruk i ridehall eller på utebane. De har en maskin som roterer bunden sammen og man kan henge på en ”pakker” bakerst, slik at man får slåddet samtidig.

 

Besøk Altieng her  

Besøk Celli her