Man skulle tro det var en enkel sak å sette opp og gjøre klar en dressurbane til trening eller til et stevne. Det er derimot mange regler og forhold man må passe på. Selve oppsettet av railen kan også by på en del utfordringer.

Reglene for oppsett av en dressurbane

Banen skal aller helst ligge nord/sør med C på søndre kortside. Det skal om mulig være 15 meter til publikum på utendørsbaner og for øvrig med avsperringer mellom publikum og hestene.

Settes dressurbanen opp til en konkurranse skal det ikke være avvik fra hva som står i proporsjonene uten at det gis opplysninger om til ryttere. Banen måles mellom innsiden av railen til innsiden av railen.

dressur falstRidebanen skal være tydelig avmerket med hel sammenhengene rail. Den skal ha en mulighet for å åpnes for inn og utridning ved A. (Om det er vanskelig kan dommer gi tillatelse til inn og utridning et annet sted på banen.) Avgrensningen eller railen, skal være på ca 30 cm høy. Bommer på bakken kan ikke brukes.

Bokstaver skal plasseres ca 50 cm fra railen på en utebane. På selve railen bør det festes en ca 5cm tykk teip i rød eller sort. Innendørs i en ridehall, må bokstaver eventuelt merkes på vant eller vegg.

Reglene for oppsett av ridebane kan man lese i Kapittel 3 – Teknisk og organisatoriske krav ved stevner – i Konkurransereglement for dressurridning (KR IV) 2016

tauHvordan sette banen opp rett

Det enkleste er å ha et tau som er like langt som banen er lang, og et tau som er like bredt som banen. Tauet må være av en type som ikke strekker seg.

kohsEr utebanen større enn dressurbanen som skal settes opp, må man velg hvor man vil plasserer selve banen. Dette fordi man må bestemme seg for om man skal kunne ri rundt hele banen før start, eller om man kun får ridd utenfor railen på den ene langsiden eller kortsiden.

Når dette er bestemt bruker man den ene langsiden som utgangspunkt. Mål deg så ut på kortsiden – for eksempel 5 meter. Fest det lengste tauet der og gå ned i andre ende. Mål deg tilsvarende for eksempel 5 meter ut fra hjørnet på langsiden og fest tauet der.

Gjør tilsvarende prosess fra kortsiden. Mål deg x antall meter ut på langsiden og fest det korte tauet der. Gjør det samme på andre siden.

oppsett dressurrailDer tauene krysser skal det nå være 90 grader om banens ytre gjerder er kvadratisk. Er den ikke det så må man bruke for eksempel en laser første gang. Merk så på gjerdet hvor man må feste tauet for å få 90 grader. Har man gjort det en gang så er det lettere de neste gangene banen skal settes opp.

Sett så ut railen på disse to linjene. Flytt så tauene til motsatte side og ende. Sett så railen på plass.

Har man stevne, kan det være greit å kontrollmåle at innvendige avstander stemmer med banen man skal lage. For eksempel 20*40 eller 20*60.

Plassering av dommerbod(er)

dressurbaneHoveddommer skal sitte godt beskyttet for regn, sol og vind med bord til skriving. Det må være plass til minimum 2 personer. Hoveddommer skal plasseres på kortsiden utenfor C minst tre til fem meter fra railen og minst en halv meter over bakken. Inne i en ridehall, sitter dommeren der det er mulig å tilrettelegge for dette. Dommerne skal ha et godt overblikk over banen og være skjermet fra forstyrrelser fra bla publikum.

Brukes det to dommere skal den andre plasseres på langsiden. Når flere dommere brukes skal den eller de, plasseres på kortsiden to og en halv meter inn fra langsiden. Alle dommere skal plasseres tre til fem meter fra railen.

Forskjellig type rail

Flere firmaer selger komplette pakker med planker, fester og bokstaver.

Trerail som kan klappes sammen er en eldre utgave som mange steder bruker. Fordelene med de er at man kan reparere dem når de går i stykker, men man må regne med at de trenger jevnlig maling. Plastrailene trenger kun vask etter bruk.

Plastrailene som selges har klosser der plankene festes. Noen har klosser der man kan skyves inn plankene i ett hull på klossenes side. Der møter den neste planke. Kunsten er å passe på at begge plankene kommer like langt inn i klossen.

Det går an å få kjøpt klosser som har en «lomme» på begge sider hvor man putter planken inn i ovenfra. På den måten blir klossene alltid plassert like langt fra hverandre og gjør det dermed noe enklere å sette opp railen. Klossene kan også fås med spor i toppen slik at man ser hvor plankene møtes.

dressur rail jumpnet klosser med spor tre honef

Bokstaver kan lages eller kjøpes som plater til oppheng på for eksempel vantet i ridehaller eller gjerdet ute. De kan også fås som klosser eller stativ til utebaner.

gressPynt på arenaen

Ved stevner pynter man gjerne toppen av bokstavene eller rundt bokstavene med blomster. Det å pynte helt inn til railen kan gjøre railen utydelig og hindre sikten til dommerne.

Et tips til pynt som kan gjøre det hele estetisk fint er å rulle ut kunstgress langs railen.

Skal man pynte er det viktig at man ikke setter opp noe som kan skremme hestene eller som kan gi hesten skader om de «løper» ut og treffer det man har satt opp.