paddock ved bebyggelse

På et anlegg er det allergener fra hester, høy, støv, hestemøkk, o.a. i lufta, som kan være plagsomt for allergikere på stedet eller i nabolaget. Er dette noe man har gjort vurderinger av, i forhold til drift eller og under planlegging av nybygg?  

Allergi skyldes at kroppens immunforsvar overreagerer når det kommer i kontakt med stoffer som egentlig ikke er farlige. Disse stoffene kalles allergener.

For de som er allergiske er dette både plagsomt og kan i mange tilfeller gi en livskvalitetsreduksjon.

Løsningen for de som holder på med hest eller deres familie, er og medisiner seg, men man kan også gjøre tiltak på anlegget slik at det blir mindre allergener i lufta.

Hva kan man gjøre på eksisterende bygg?

Det er ikke alltid lett å gjøre fysiske tiltak på et eksisterende anlegg, men det er grep man kan ta for å bedre forholdet for allergikere på stedet og for naboer.

Et tiltak i stallen er at man har et godt fungerende ventilasjonsanlegg og at det er minimalt med andre ting enn hest, stallbokser og evt dekken til utebruk som er tørt.  Dersom man oppbevarer fôr, våte dekken, utstyr, trillebårer, greiper, osv., inne i stallrommet, så blir det mer allergener i lufta.

store ventiler som skaffer god lufting i hallen

Et annet tiltak er å planlegge godt for besøkende.  De som kommer som publikum ute, bør kunne stå et sted der man ikke har møkkadynge, paddocker, eller for eksempel lager for høy, rett ved siden av.

Har man ridehall bør publikum kunne gå rett inn i publikumslokaler, der man ikke må gå gjennom staller, eller ganger som går til stallen. Det er en fordel at man har et sted der man kan stå inne i eget lokale å se ut på arenaen. Dette lokalet bør ha jevnlig renhold og ventilasjon.

publikums arena

For de som er aktive med hest, så bør det finnes en garderobe med låsbare skap, slik at man kan lagre stallklærne på stedet og ikke ta de med hjem til evt familiemedlemmer som er plaget. Er det større anlegg, bør det være både gutt og jente avdeling, samt tilgang til dusj.

Ute kan man generelt være flink med å møkke både ridestier, veier og paddocker.

Nybygg og anbefalinger

Det finnes ikke lovpålagte forhold rundt allergener og hesteanlegg og Folkehelseinstituttet har ikke noen klare anbefalinger, men det finnes noe forskning og anbefalinger fra bla Sverige, som man støtter seg til.

Undersøkelser viser at allergener spres relativt langt med luften. En Svensk rapport fra folkeinstituttet (ved Berit Granum) anbefaler følgende avstander til bygg:

Hester

  • 100 meter fra stall og gjødsels håndtering, og 50 meter fra hestegårder ved 1-10 hester
  • 100-200 meter fra stall og gjødselhåndtering, 50-100 meter fra hestegårder ved 10-30 hester
  • 200 meter fra stall og gjødselhåndtering og 100-200 meter fra luftegårder ved 30-100 hester
  • 200-500 meter når senteret har mer enn 100 hester

 

Det svenske Astma- og allergiforbundet mener at avstanden alltid bør være 500 meter spesielt for områder hvor barn er nødt til å være store deler av dagen, som skole og barnehage. Dette fordi barna ikke kan fjerne seg fra området.

Viktig og nevne at lengden på spredning av allergener varierer ettersom topografi, vind, vindretning, årstid, om det er en skog mellom anlegget og bebyggelse, osv.

Konkrete tiltak

I Norge er det flere nye anlegg som under planleggingen, har gjort endringer i planene, for dermed å redusere mulig plage for naboer.

Det har vært tiltak som at man har plassert møkkadynge, paddocker, høylager og ridestier, vekk fra nabobebyggelse og dermed på andre side av for eksempel ridehall.

I bygg som vender mot naboer har man i tillegg lagt vifter som blåser ut fra bygg, på den siden som vender bort fra nabobebyggelse.

paddock ved bygg

Mot nabobebyggelse er det i tillegg en god løsning å plante hekker eller annen tett vegetasjon. Disse tar opp en stor prosentandel av støv og allergener i lufta.

Ut over fysiske tiltak er det viktig at man har med tiltak rundt driften som nevnt tidligere i artikkelen.

Det bør også nevnes at nabobeboere kan bidra selv til å redusere egne utfordringer, ved for eksempel å lufte på natt og kveld når hestene ikke står i paddock, og montere kraftigere filter om bygget har ventilasjonsanlegg.

Ved planlegging av nybygg er det viktig med god dialog mellom byggherre og nabolaget generelt.

Les også

kundegruppe

Lukter det hest av deg?

Hvor mange ganger har du ikke dradd fra stallen med stallklær og luktet hest. Har du tenkt på at mennesker som har allergi mot på hest eller høy kan reagere? Forskning bekrefter at du kan plage andre.

Fugler_i_stall

Fugler i stall og hall – et problem

Fuglekvitter kan være en beroligende og koselig lyd, men vi vil aller helst høre den utendørs. Det er derimot mange fugler som trives godt innendørs i staller og ridehaller. Dette kan fort bli et problem for hester og mennesker.

Stov_pa_bokskant

Gi hestene et godt klima i stallen

Hester har et ømfintlig luftveissystem som vi kan ødelegge ved dårlig klima i stallene. Daglig vedlikehold, renhold og hvordan vi gjennomfører de daglige rutinene er avgjørende.