Rundt 200 utstillere var på plass de fire dagene messen avholdes og dette er noe av det Stallmestern så på messen.

2021 11 25 12.31.47webPoda med nyhet

Poda er leverandør av gjerder og leverer både til ridebaner, beiter og paddocker. Trestolper som brukes er gjerne impregnert. Poda viste frem på messen, stolper som er impregnert med et naturlig impregneringsmiddel. Dette er både miljøvennlig og i tillegg har det lengre holdbarhet enn vanlig impregnering. I dag er garanti/levetid 20år for vanlig impregnering, men med den nye teknikken så blir levetiden økt med 5 år.

For denne nyheten fikk de tildelt utmerkelsen Sølvakset under messen. Les mer om dette her

SISU hest og husdyr med mye hesteutstyr

Et av produktene som var utstilt var fôrkrybbe til grovfôr, med et tungt metallgitter som gjør at hesten bruker lengre tid på grovfôret.

2021 11 25 12.51.59web2021 11 25 12.52.09webKaret fylles enkelt ved at gitteret løftes opp og dras til siden. Når grovfôret ligger i krybben, skyves gitteret tilbake. Det fungerer slik at når hesten spiser, så går gitteret lengre og lengre ned til krybben, pga tyngdekraften.

Ønsker man skrå krybber kan samme prinsippet fås til disse.

Miljø i alle former

Over alt på messen er miljøet i fokus. Det gikk på alt fra jordhelse, karbonfangst til produkter som er mer miljøvennlige og maskiner som forurenser mindre.

2021 11 25 12.20.47web2021 11 25 12.37.37webRundballeplast, nett og tau er noen av områdene der det finnes alternative mer miljøvennlige produkter. Under messen fikk firmaet Duo plast sølvakset for sin resirkulerte rundballeplast. Les mer her

Teknologi og nytenkning

Innen hesteholdet kommer det med jevne mellomrom nye produkter, men de store endringen kommer i form av robotteknologi, bruk av elektroniske måleapparater, elektronisk styresystemer, mm

Driver man med grovfôr produksjon er det mye fremskritt innen både robotisering, presisjonslandbruk, gjødsling, sprøyting, nye maskiner og redskaper.

For øvrig kunne man se og få med seg, alt fra redskap til vedlikehold av ridebaner, paddocker, maskiner, renhold til en mengde spennende foredrag.

2021 11 25 11.39.26web 2021 11 25 11.40.14web 2021 11 25 11.41.37web

 

2021 11 25 12.28.47web  2021 11 25 12.39.57web 2021 11 25 12.15.12web

 

2021 11 25 14.01.45web

 

Se alle nyhetene som fikk priser ved å klikke her

 

 Besøk messens nettside ved å klikke her