– Vi er veldig fornøyd med å få Agria inn som samarbeidspartnere, sier generalsekretær Kjell Myhre i Norges Rytterforbund. Avtalen gir oss mulighet til å styrke bevisstheten rundt god hestevelferd og sikkerhet. Gjennom ulike tiltak vil vi også øke kunnskapen i miljøet rundt disse temaene som også vil bidra på en god måte i forhold til skadeforebygging.

Les mer på rytter.no