Geir Arne tok et valg om å satse på hestebutikk i et kjøpesenter. Dette mener han har store fordeler da det kommer kunder fra alle kanter. Hadde butikken vært på et hestesenter er det større sjanse for at det blir en liten lokal butikk for de som er oppstallet.

Han startet med å ta inn ”vanlige” hesteklær, men endret fort til noe bedre kvalitets varer da det gir større fortjeneste. Siden de har lokaler på et kjøpesenter er det mange som kjøper klær som ikke er hestefolk. Kolleksjonene i butikken er derfor hesteklær som også andre kan bruke.

Den største ulempen ved å ha hestebutikk på et kjøpesenter er at man må følge åpningstidene. Det er derfor en stor ekstrakostnad for å ha nok bemanning i de lange åpningstidene. Spesielt under messer blir det dobbel kostnad i forhold til personalet, da butikken må holde åpent.

 

”Man må satse for å få det til og det er beinhardt arbeid”

Det koster i tilegg en stor sum å leie lokaler og man må være med på felles annonseringer og andre tiltak. Allikevel er fordelen større enn ulempene forteller Geir Arne. Han forteller at det ringer kunder til han og ber dem holde av varer som de så henter når de passerer stedet på vei til stevne for eksempel i Drammen.

hestehusetHestehuset er en av butikkene som man ser ofte på messer. Geir Arne er helt klar i sin mening at man må vises for å lykkes. Siden starten har salget økt hele tiden. Han startet opp i en lavkonjunktur og får med seg oppturen.

Varesortimentet er stort, men han passer på og ikke sitte inne med for store varelagre som han ikke får solgt. For å supplere og hele tiden få gode produkter reiser Geir Arne til salgsmesser som SPOGA i Tyskland.

Om andre skal starte hestebutikk så er han i den formeningen at man må satse og være villig til å jobbe utrolig mye for å få det til.

 

Besøk Hestehuset her