Bakgrunnen for kontrollene lå i at det har blitt mange flere som holder hester og det er kommet nye bestemmelser rundt hestevelferd. Prosjektet ønsket å skaffe seg mest mulig oversikt over de enkelte hestehold, føre tilsyn og spesielt å vektlegge kontroller der det er utegang om vinteren.

De kontrollerte hesteholdene ble valgt ut delvis på grunnlag av mottatte bekymringsmeldinger og delvis blant hestehold der hester går ute om vinteren. Til kontrollene brukte de et skjema som er utarbeidet utifra lov om dyrevern, forskrift om velferd for hest og retningslinjer til forskrift om hest.

Skjemaet har over 70 spesielle punkter der det både er helt konkrete målbare spørsmål til synsing fra kontrollørenes side. Spørsmålene kan ende i 5 svar som gir gradering fra alt ok til politianmeldelse.

 

Sjekk din egen stall ved å lese igjennom kontrollskjemaet her

 

tilsynsskjemaHestepass og helsekort hadde et avvik på 34 av de 114 stallene

Bygningsmessige forhold fikk 29 av 114 staller et avvik

Mangel på ly og liggeplass der det er utegang fikk 18 av dem et avvik

Foring og vann til hestene ga avvik på 13 tilfeller.

Annet som hovpleie, foring, hester som ble satt bort på helfor, hester som blir gitt bort pga manglende kostnader til avlivning eller mangel på dokumentasjon er andre funn kontrollørene fant.

Mattilsynet oppsumerer med at det generelt er mye mangler på kunnskap som er grunnen til avvikene og mener derfor at de enkelte hesteeiere må skaffe seg bedre kunnskap om hestehold. De vil derimot også nevne at det er mange som har ett bra hestehold.

 

Les mer på mattilsynets sin side her 

Les hele rapporten her

Les kontrollskjemaet her


Følgende reaksjoner kan mattilsynet iverksette etter en kontroll:

  1. Påpeking av plikt. Dette er Mattilsynets mildeste reaksjonsform, og samsvarer med forvaltningslovens regler om veiledningsplikt. Dette skal benyttes ved bagatellmessige regelbrudd, eller ved første gangs overtredelse av klare forskriftsbestemmelser. Påpeking av plikt medfører ingen vedtak med pålegg i første omgang.
  2. Varsel om vedtak. Dette skal benyttes ved systematiske regelbrudd, eller der tidligere veiledning ikke har ført til etterlevelse av regelverket. Reaksjonen er en forberedelse til et vedtak med pålegg om å foreta utbedringer eller endring av driften. Varsel om vedtak følges opp med tilsvarende vedtak dersom forholdene ikke blir rettet.
  3. Vedtak uten forhåndsvarsel. Dette skal benyttes ved regelbrudd som må rettes umiddelbart for å hindre ytterligere unødige påkjenninger eller belastninger for dyr, eller i andre situasjoner der forhåndsvarsling ikke er praktisk mulig (Jf. forvaltningsloven § 16, 3. ledd).
  4. Politianmeldelse. Dette skal benyttes i de tilfeller hvor brudd på regelverket vurderes som svært alvorlig og/eller hvor andre administrative virkemidler ikke er aktuelle eller ikke anses som tilstrekkelig til å sikre regelverksetterlevelse.