Før Longines FEI World Cup starter, får ryttere og pressen gå banen. I 2016 er det Louis Koninckx fra Belgia som er banebyggere, med god hjelp av Terje Olsen Nalum og Anders Hafskjold.

Det er stor forskjell på banene før og nå sier Terje. Det skyldes at hestene er lettere, hopper høyere og generelt raskere enn før.

Som en følge av det har hindrene endret seg.

Før var hindrene tettere med mye fyll. Nå er hindrene mer åpne og fyll som evt. brukes, kan være plassert litt uoriginalt som for eksempel blomster bak forbommen i en oxer. Dette gjør man for å øke vanskelighetsgraden.

banegaingEtter at sikkerhetsopphenget kom på bakbommene til oxere, har også bredden på oxerne økt.

En annen ting er at bommene lå tidligere i kopper som hadde en høyere vinkel enn i dagens baner. I World Cupen er de til og med enda grunnere. På et distriktsstevne i Norge bruker man kopper med 20 grader, men i World Cupen brukes kopper med 18 grader. Det gjør at bommene triller lettere av.

Terje forteller at under KOHS bruker de 3 meters bommer. Det har ikke bare med størrelsen på banen å gjøre i forhold til plass, men for eksempel vil et hinder med kun 2,5 meters bommer som de også bruker, ha lettere vekt enn lengre. Bommene ruller dermed lettere av om hesten kommer borti den.

Årets World Cup bane inneholder også en god del 6-7 stegs avstander med brutt linje. Dette fordi rytterne da må kjenne hestene sine godt i forhold til hvor langt ut i den brutte linjen de skal ri for å klare å komme over neste hinder.

Ryttere teller skritt

Når man ser rytterne gå banen er det mange som teller skrittene fra hinder til hinder, men om man ser nøye etter, så er det mange som starer å telle der de tror hesten sin lander og hvor den vil ta av. Da vet de om de må ri frem eller holde litt tilbake.

longinesTiden er alltid knapp i de store klassene. Dette er også en faktor rytterne må tenke på når de bestemmer seg for antall steg og rideveier.

Banebygger Terje kan fortelle at det i tillegg til å få riktig vanskelighetsgrad på både ridevei, hinder og tid har de andre faktorer de også må huske på.

Reklame er nemlig viktig i sprangsporten. Longine som er hovedsponsor av cupen har siste hinder og det er plassert mot kamera. Som banebygger må man derfor vite hvor kamera er plassert å bygge banen slik at siste hinder i grunnomgang og omhopping vender mot kameraet.

 

Les mer om hvordan man kan bli banebygging her