Tuesday, Sep 29th

Sist oppdatert:08:21:05 AM GMT

Du er her: Nyheter Offentlige Norge
Banner
Banner
Banner
Banner

Offentlige Norge

Hesters velferd i 2016

hester pa beite 3De fleste hesteholdere gir hestene et liv der de har det godt og ikke lider. Nå har Mattilsynet offentliggjort årsrapporten om dyrevelferd for 2016 som bekrefter dette. Det er mye bra, men fortsatt for mange som ikke oppfyller regelverket. Skal man oppnå nullvisjonen til Mattilsynet er det enda en vei å gå for enkelte hesteholdere.

Les mer …

Pass blir ikke dyrere allikevel

PassFra 1. januar 2017 kommer det sentralt register over hester i Norge. Dette skal driftes av Norsk Hestesenter. Mattilsynet ville at hesteeierne skulle betale for dette. Nå går man bort fra forslaget, men det settes ett tak.

Les mer …

Hestepass blir dyrere for noen

PassI forbindelse med innføring av sentralt hesteregister i Norge er det nå ute på høring et forslag om endring på gebyrforskriften.

Les mer …

Kontroll av lagring og håndtering av hestegjødsel

mokk2Mange staller forholder seg ikke til regelverket rundt riktig håndtering og lagring av hestemøkk, erfarer Fylkesmannen i Hordaland. Dette til tross for god kunnskap. Årsaken som oftest blir uttalt, er at det ikke skjer noe allikevel om man bryter reglene. Fylkesmannen vil nå kontrollere og informere kommunene.

Les mer …

Sentral ordning for henting av døde hester

slaktebilenFrem til nå har man ringt direkte til sjåføren, for å avtale henting av døde hester til destruksjon. Fra i år vil Norsk Protein på Hamar ha kontroll over logistikken og planlegge henting på en mer effektiv og lønnsom måte.

Les mer …

Mange nyheter på Agroteknikk 2015

agroteknnikkNorges Varemesse på Lillestrøm er stedet for den største landbruksutstillingen i Norge. Hvert tredje år arrangeres messen. Om man hare hest på et senter eller en gård så er det nok av produkter og se på og høre mer om.

Les mer …

Nå kommer sentralt hesteregister

landbruk7I 2016 vil EUs medlemsland samt Norge og andre EØS-stater, få nasjonale registre over alle hester. Dette vil gi større matsikkerhet, men også en bedre oversikt over antall hester i bla Norge. De siste ti årene har tallene på antall hester variert fra 60000 til 125000 hester.

Les mer …

Tilsynsrapport fra Mattilsynet

hovpabakkenFra i år kommer Mattilsynet ut med en rapport hver fjerde måned om utførte tilsyn. I den første rapporten fra januar til april kan man lese at 240 hestehold ikke hadde avvik, mens hele 187 hadde punkter som ikke var tilfredsstillende.

Les mer …

Hva fant egentlig Mattilsynet?

stallena2Den mye omtalte storkontroll av hesteholdet i Norge, gjør at man kan lure på hvordan tilstanden for hestene i Norge egentlig er. Rapporten fra de fjorten kontrollpunktene ender derimot med at de fleste hester i Norge har en god dyrevelferd. Les mer her om de fjorten punktene og hva som kan bli bedre.

Les mer …

De første bedriftene er godkjent

Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 1Under en høytidelig seremoni på Stall Verdens Ende, ble de og 13 andre hestebedrifter godkjent i den nye ordningen Bransjestandard hest. Statssekretær i Landbruksdepartementet Hanne M. Blåfjelldal foretok avdukingen av skiltet som beviser dette.

Les mer …

Kåringskrav er opphevet

follRegjeringen ønsker å forenkle regelverket og har i den forbindelse tatt bort offentlighetskravet om at kun kårede hingster kan brukes til avl.

Les mer …

Første kursrekke er avholdt

kurs i bransjestandardRundt 30 deltagere deltok på det aller første kurs i Bransjestandard hest, som ble avholdt mandag 17.november på Norsk Hestesenter. Prosjektleder Øystein Bakke ønsket velkommen til kurset og fortalte deltagerne litt om bakgrunnen for, og hvilke fordeler man har av å bli godkjent.

Les mer …

Nå kan mattilsynet gi gebyr ved lovbrudd

overtredelsesgebyr Dyrevernlovens paragraf 34 sier at det skal ilegges gebyr ved brudd på loven. Mattilsynet kan nå ilegge disse gebyrene. Fortsatt vil derimot alvorlige lovbrudd bli anmeldt og følge alminnelig straffeforfølgelse.

Les mer …

"Bransjestandard hest" er i gang

bransjestandard hestEtter mange års arbeid er nå godkjenningsordningen for hest i næring offentliggjort. Norsk Hestesenter vil i samarbeid med Matmerk ha ansvaret for ordningen.

Les mer …

Endring i reglene for de som driver med avl

follNorges EØS-avtale innebærer at en rekke EU-regler ligger til grunn for norske forskrifter. Nå har EU endret reglene rundt handel med sæd, egg og embryoer fra hest mellom Norge og andre EØS-stater. Norge må derfor endre sine forskrifter.

Les mer …

Mattilsynet med sjekk og revisjon

leskurSdkMattilsynet er i gang med et sentralt initiert sjekk av hestehold i Norge. Målet er å få mer kunnskap om alle typer hestehold. Resultatet vil brukes bla til å revidere forskrift om velferd for Hest. Frem til oktober vil ca 15 staller i hvert veterinærdistrikt bli sjekket.

Les mer …

Side 2 av 5