Monday, Apr 06th

Sist oppdatert:05:26:01 PM GMT

Du er her: Nyheter Offentlige Norge
Banner
Banner
Banner
Banner

Offentlige Norge

Krav om utdanning ved hold av storfe, småfe og hest er opphevet

lover

Kravet om utdanning ved hold av storfe, småfe og hest har vært ute på høring, med den følge at Landbruks- og matdepartementet har opphevet kravet. Mattilsynet vil derimot se nærmere på regelverket og minner om at det generelle kravet gjelder fortsatt.

Les mer …

Revidering av regelverk rundt husdyrgjødsel

lover

Landbruks- og mattdepartementet skal revidere regelverket rundt husdyrgjødsel og annet organisk materiale. Arbeidet skal utføres i løpet av 2010. Målet er å utnytte ressursen  og spare miljøet på en bedre måte.

Les mer …

Energimerking av bygg og strengere krav til nybygg

energimerking

Fra 1.januar 2010 er det innført krav om energimerking av boliger og yrkesbygg ved salg og utleie. Samtidig er nå enda flere energikrav fra TEK 07 gjeldene. Begge disse tiltakene vil ha mye å si for både eksisterende bygg og nybygg.

 

Les mer …

Ny lov om dyrevelferd

lover

Den 1. januar trer ny dyrevelferdslov i kraft. Den skal sikre dyrenes velferd enda bedre enn den gamle loven fra 1974 som da vil bli opphevet.

 

Les mer …

Har du sikret fjøs og stall mot brann?

brann

Mattilsynet har laget en oversikt for deg som driver stall i forhold til brannsikring. Det finnes mange krav i tillegg til at man selv kan gjøre mye for å forebygge.

Les mer …

Ny forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr

legemidler

Ny forskrift skal sikre at utleverte legemidler blir meldt slik at opplysningene kan sikre helsemessig trygge næringsmidler, fremme folkehelse, dyrehelse, dyrevelferd og forbrukerhensyn, samt ivareta miljøvennlig produksjon.

Les mer …

Høring – Forslag til endringer i Friluftsloven

hestpatur

Det foreslås mindre endringer i friluftsloven med bakgrunn i fylkeskommunens oppgaver etter forvaltningsreformen, jfr. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) om forvaltningsreformen.

Les mer …

Side 5 av 5