Monday, Apr 06th

Sist oppdatert:05:26:01 PM GMT

Du er her: Nyheter Offentlige Norge
Banner
Banner
Banner
Banner

Offentlige Norge

Ønsker at utleiere av stallplasser må dokumentere kunnskap

hester_pa_beite_3Rådet for dyreetikk har laget en lang liste med punkter som de mener offentlige myndigheter og organisasjoner må jobbe mot for at hesteholdet i Norge skal bli etisk godt.  Uttalelsen er laget av rådet for dyreetikk.

Les mer …

Oppstalling av hest i Norge - en kartlegging

lekeslossing2Står de fleste hestene i Norge oppstallet alene og får de lite utegang i flokk? Er det sant at staller har mangelfull ventilasjon? Dette ville forskere ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås finne ut av. Her er hva de fant.

Les mer …

Hest får lettere tilgang til utmark

hester_pa_turI statsråd 8.april 2011 ble Miljøverndepartementets forslag til endring i friluftsloven godkjent. Forslaget skal så godkjennes i Stortinget. Blir dokumentet godkjent vil det bli lettere for rytter til hest å komme seg ut i utmarken.

Les mer …

Ny forskrift om transport av dyr ut på høring

hestetransport4Nye forskrifter vil gjøre det lettere for alle som transporterer hest, mener mattilsynet. Nå legger de frem to nye forskrifter som skal gjøre regelverket enklere. Forskiftene er på høring med frist 15.juni 2011.

Les mer …

Vellykket studiet i hestefaget

UMB_studiets_stand_p_AEGLinn Olafsen anbefaler studiet bachelorgrad i hestefaget. Hun er en av 15 elever som i høst startet opp i det nye studiet på universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Les mer …

Unik konferanse på Island om hestehold

Unik_konferanse_p_IslandForskere fra de nordiske og baltiske land møtes i Reykjavik for å oppsummere den nyeste forskning og anbefalinger om hestehold, både ute og inne med fokus på anlegg for hester og personer som jobber med hester.

Les mer …

Kompensasjon av merverdiavgift for idrettsanlegg

moms_byggI år har Stortinget bevilget 50 millioner til kompensasjon av merverdiavgift for nybygde idrettsanlegg. I statsbudsjettet for 2011 økes denne potten til 60 millioner kroner. Søknadsfristen i år er 15.oktober.

Les mer …

Statsbudsjettet for 2011 gir ingen endring for hest i næring.

statsbudsjett_2011I skatte og avgiftsdelen for 2011 har det vært behandlet ønske om endringer for avgiftsbehandling av hestenæringen innen trav og galoppløp. Forslagene er ikke tatt til følge.

Les mer …

Mattilsynet forenkler meldings mulighetene

mattilsynetI lov om dyrevelferd som trådde i kraft 1.januar 2010 gir det alle en plikt å melde fra til politi eller mattilsynet når dyr lider. Fra i dag kan man på en enkel måte varsle mattilsynet.

Les mer …

Mykt liggeunderlag for kyr – hva med hest?

fll_liggerI løpet av de siste dagene har flere medier og Mattilsynet omtalt dommen i Inderøy Tingrett vedrørende krav om matter/madrasser til kyr.

Les mer …

Ny standard fra Norsk Elektroniske komité

NEK400Fra 1.juli 2010 trår den nye NEK 400 i funksjon. For nybygg skjerpes kravene til elektronisk sikkerhet i forhold til brann, funksjon og elsikkerhet. Denne påvirker for eksempel endret krav til elektriske vifter i driftsbygninger.

Les mer …

Alle hester skal ha pass etter ny forskrift

mattilsynetFra 1. juli 2010 gjelder ny forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien. Dette innebærer at alle hester skal ha ett pass og være merket ut i fra det hele livet. Hester født etter 1/1-09 og som har pass må få nytt etter det nye regelverket. Hester før 1/1-09 som har pass kan beholde dette.

Les mer …

Flere tilfeller av Equine Infectious Anemia bekreftet i utlandet

hest

Mattilsynet skriver i disse dager på sin nettsider om faren for Equine Infectious Anemia (EIA) ved import av hester spesielt fra Romania. Mattilsynet vil i første omgang følge nøye med, men vil komme tilbake med informasjon om det blir behov for tiltak.

Les mer …

Kongsgården rideskole legges ned

kongs8Styret i Norsk Folkemuseum valgte onsdag 10/3 å legge ned rideskolen på Kongsgården. Dette ble gjort mot stallmester Harald Hilsens ene stemme. Det går mot riving av ridehallen.

 

Les mer …

Ny rapport fra Bygdeforskning

bygdeforskning_logoArbeid i jord- og skogbruk er ikke fritt for ulykker. Hele 90 mennesker mistet livet i perioden 2000-2008. Dette utgjør nærmere 30 % av alle dødsulykker i arbeidslivet. Norges forskningsråd. Har derfor fått laget en rapport for å belyse utfordringen.

Les mer …

Hestedrift som tilleggsnæring.

hestpatur

I hele landet er det økende interesse blandt gårdeiere om å starte med drift innenfor hestenæringen. Lønnsomheten av dette har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sett nærmere på i ett studie i Rogaland. Resultatet viste en lønnsomheten som varierte fra 58 til 246 kr pr time.

Les mer …

Side 4 av 5