Monday, Apr 06th

Sist oppdatert:05:26:01 PM GMT

Du er her: Nyheter Offentlige Norge
Banner
Banner
Banner
Banner

Offentlige Norge

Nasjonalt register over alle hester

PassEu-kommisjonen vil i oktober stemme over endringsforslag i forordningen om identifisering av hest. Den største endringen i forslaget er at det kreves et nasjonalt register over alle registrerte hester.

Les mer …

Import av grovfôr

hoyvogn2 200 200

Grovfôr har i våres blitt vanskelig å oppdrive i deler av landet. Spesielt har Sør-Vestlandet vært vanskelig pga den sene våren. Mange tyr til ensilasje men noen kjøper fra utlandet. Statens landbruksforvaltning (SLF) åpner for å auksjonere bort høykvoter fra land utenfor EU.

Les mer …

Strammer inn på grasrotordningen

GrasrotandelSiden ordningen kom i gang i 2009 har mange foreninger og lag fått utdelt alt fra lite til relativt store summer. Fra juli 2013 trer endring i forskrift til. I den blir det strammet inn på hvem som kan få støtte og Lotteri- og stiftelsestilsynet (LS) overtar oppfølgingen av ordningen.

Les mer …

Er det farlig å spise hest?

Medisinering i forbindelse med forfangenhet

Hest som mat er generelt ikke farlig. Derimot har mange hester blitt behandlet med medikamenter som gjør at man ikke skal spise kjøttet. Det er kjøttkontrollen som vurderer helsekortet til hesten. Et korrekt utfylt helsekort er derfor et viktig samfunnsansvar.

Les mer …

Nå kan du snart risikere overtredelsesgebyr

overtredelsesgebyr

Mattilsynet har hittil ikke valgt å ta i bruk overtredelsesgebyr, før det er fastsatt en forskrift som sikrer forutsigbar og enhetlig bruk av sanksjonsmiddelet. Nå ligger forskriften ute på høring.

Les mer …

Ny nettside til Inn på tunet

Liv Signe Navarste og Lar Peder Brekk avduket ny logo for Inn p tunetFor snart ett år siden la Statsrådene Lars Peder Brekk og Liv Signe Navarsete frem ny nasjonal strategi for inn på tunet. I år har ordningen fått ny nettside og fra neste år må alle være godkjent i ny ordning.

Les mer …

Hvordan finne gode løsninger for hest i landbruket?

mokking14. november arrangeres et minikurs på Losby besøksgård i Lørenskog om hvordan man kan håndtere og utnytte hestegjødsel, velge riktig strø og om ferdsel med hest i kulturlandskapet, mm

Les mer …

Nye forskrifter om transport av hest

Hestetransport2Nå blir det enklere regelverk for transport av bla hest. Med umiddelbar virkning har Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet, vedtatt to nye forskrifter om transport av dyr. En for hobby og en for næring.

Les mer …

Inn på tunet - ny nasjonal strategi

Ordfrer_statsrdene_Navarseter_Brekke_og_fylkesmann_Svartstad_Haugland_sammen_med_Eiere_og_drivere_p_Kirkerud_grdEt samarbeid mellom mange innstanser har ført frem til en ny nasjonal strategi for Inn på tunet. Statsrådene Lars Peder Brekk og Liv Signe Navarsete la frem meldingen på Kirkerud gård i Nittedal.

Les mer …

Minstekravet til aksjekapital senkes

loverStortinget vedtok 6. desember endringer i aksjeloven som gjør at man fra nyttår kan starte aksjeselskap med kun 30.000 kroner i aksjekapital mot tidligere 100.000 kroner.

Les mer …

Viktig sammenfatning av Landbruksmeldingen

landbrukDet skal bli lettere å etablere tilleggsnæring eller som det fra nå heter bygdenæring. Dette gjelder både i form av ervervelse av eiendom, rehabilitering av bygg, nybygg og midler til dette. Det skal fortsatt satses på Inn på tunet, hest skal synliggjøres som en god bygdenæring og dyregjødsel skal utnyttes bedre. Dette og mye mer lover landbruksmeldingen.

Les mer …

Møte om gjødselhåndtering

Plastikk_i_hengeren_gjr_tmming_enklere_om_vinterenDrammensregionen har over 3500 hester som produserer rundt 20 000 tonn hestemøkk iblandet flis i året. Prosjektet Hest som Næring inviterte til møte om temaet, hvor alternativer for utnyttelse ble presentert.

Les mer …

Hvordan skal hesten bo? Rapport fra Island

Staller_med_boksoppstalling_blir_stadig_mer_populrt_p_IslandDen 6. og 7. juni i år ble det i Reykjavik på Island avholdt et seminar om oppstalling og hold av hest. Seminaret samlet rundt 50 forskere, rådgivere, bygningskonsulenter og hesteeiere fra syv land og ble arrangert av NJF, den nordiske organisasjonen for jordbruksforskere. Dette er et sammendrag av de viktigste forskningsresultatene og diskusjonene som kom fram i løpet av seminaret. 

Les mer …

Nå kan du ri over innmark – Endringer i friluftsloven

hest_paa_turNå kan du ri på en vei eller opparbeidet sti over innmark som leder til utmark hele året. Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endring i frilutsloven og straffeloven. Formålet med endringene er å styrke allemannsretten, slik at det blir lettere for befolkningen å få tilgang til og oppleve naturen.
Les mer …

29 av 114 staller fikk registrert bygningsmessige mangler

Hester_p_utegang_skal_ha_leMattilsynet har undersøkt 114 hestehold i Hedemark og Oppland i perioden september 2009 til september 2010. De fant spesielt mangler på bygg, le og liggeplasser for utegang, mangelfull kompetanse generelt og at mange hester ikke har hestepass. Mattilsynet ber hesteeiere å ta ansvar.

Les mer …

Prinsipper for bygging av anlegg på NLF områder

ridebaner_tar_av_NLF_omrderRundt om i landet er det store forskjeller i forhold til om man får bygge hesteanlegg på NLF området eller ikke. De lokale politikkerne og administrasjonenenes forskjelligheter avgjør. Rådmannen i Lier kommune har tatt tak i dette og vil ha en diskusjon på hvordan dette skal håndteres i deres kommune.
Les mer …

Side 3 av 5