Tuesday, Oct 04th

Sist oppdatert:07:40:10 AM GMT

Du er her: Nyheter Offentlige Norge Ny dyrehelseforskrift påvirker hesteholdet
Banner
Banner
Banner
Banner

Ny dyrehelseforskrift påvirker hesteholdet

2022 07 05 12.00.03Hele elleve nye forskrifter trådte i kraft 28.april 2022. Samtidig ble en rekke andre forskrifter opphevet. Hva har så dette å si for hesteholdet i Norge.

Bakgrunnen for endringene er at EU i 2016 vedtok en ny dyrehelseforordning. Dette ble gjort for å bedre dyrs helse og færre sykdomsutbrudd. Under denne dyrehelseforordningen ble det så laget hele 30 utfyllende forordninger under denne. Til sammen kalt AHL-pakken.

Norges EØS medlemskap gjør at Norge måtte revidere alle norske forskrifter rundt dyrehelse og deretter lage ny dyrehelseforskrift.

AHL pakken omhandler alle dyr på land og i vann. I tillegg omhandler den alle som holder dyr, transporterer dyr, avl og matproduksjon av dyr.

 

AHL pakken12 nye forskrifter

Det er laget hele 11 nye forskrifter i tillegg til dyrehelseforskriften. Til dem er ikke alle veiledere og systemer klare, så mattilsynet jobber fortløpende med dette. Følgende er at det ikke vil bli fattet vedtak om tiltak ikke lar seg gjennomføre grunnet uferdige løsninger.

Mattilsynet vil i tiden som kommer, utgi mer utfyllende informasjon.

10 av de 12 gjelder hest

Dyrehelseforskriften

Dyrehelseovervåkningsforskriften

Dyresykdomsbekjempelsesforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrforflytningsforskriften

Avlsmaterialforskriften

Dyreimportforskriften

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften

Landdyrhelsesertifikatforskriften

Mathelsesertifikatforskriften

 

Hva er følgende for hesteeiere og hesteholdere

Alle hester skal registreres og de skal også registreres hvor de primært holder til. Stedet de holder til skal også registreres, selv om det er under 10 hester. Hesteholdere må ha planer og kunnskap som bidrar til å forhindre og bekjempe evt sykdommer.

Ridestevner og andre type samlinger har allerede fått krav om tiltak rundt smitte.

Ved reise til utlandet skal man registreres hvor man kommer fra og hvor man skal.

Alle tiltakene og registreringen skal gjøre det lettere å spore opp og stoppe evt smittespredning.

 

Veileder for hest i forhold til identifikasjon

Nasjonalt hesteregister

Krav til registrering av hestehold (stall) før utenlandsreise og generelt

 

Les mer om nytt regelverk for dyrehelse på Mattilsynets nettside ved å klikke her