Saturday, Jul 20th

Sist oppdatert:06:56:00 AM GMT

Du er her: Hjem

Ride / kjøre veier

Hesten har naturlig plass i naturen, men møte med mennesker i marka og på veier kan mange ganger by på utfordringer. Rundt om i landet har kommuner, staller og andre grunneiere jobbet frem løsninger. Det finnes også egne prosjekter som jobber med slike utfordringer som det kan være. Det er ofte man kan lese i media om hestemøkk på fortau, hester som har skremt folk eller skiløyper som er tråkket opp. Vi vil på disse sidene fortelle om hvordan man har løst dette rundt om i landet og samtidig se på løsninger for bunner, skilting, vedlikehold, avtaler, m.m. Har dere kommet frem til en løsning som andre kan ha nytte av å høre om, så ta kontakt med oss.